logo
Image
Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi ảnh Di sản 2014

Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2014

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM

VIETNAM HERITAGE PHOTO AWARDS 2014

(Đề nghị các tác giả điền đầy đủ thông tin vào phiếu tham dự và gửi cho Ban tổ chức theo địa chỉ phía dưới )

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, bằng file có độ phân giải 300 DPI, gửi file dung lượng đến 5MB.

Thông tin về tác giả:

Họ và tên tác giả :................................................................Nam/Nữ………………

Nghệ danh...........................................Năm sinh:..........................

Quốc tịch: ...................... Số CMND/Hộ chiếu...............................

Địa chỉ liên hệ:.............................................. ............................

..............................................................................................

Điện thoại:........................... ...............Email..............................


Thông tin về tác phẩm

Ảnh gửi kèm mang tên:................................................................

Thuộc chủ đề: ................................................................................

Chú thích ảnh (xin nêu rõ thời gian chụp, địa điểm, nhân vật, bối cảnh của tác phẩm):

...............................................................................................

..............................................................................................

Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền.

Tôi đã đọc Thể lệ cuộc thi và đồng ý với các qui định của cuộc thi.

Ngày      Tháng     năm 2014
Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng ký và gửi ảnh dự thi tại: www.photocontest.vietnamheritage.com.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ms Kha Tú Anh (098 426 7355). Email: vietnamdisan@gmail.com , vnheritagemagazine@gmail.com
 

Tòa soạn Vietnam Heritage, Lầu 4, 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
 

Others:
Silkworm cocoon cultivation at Co Chat Village, Phuong Dinh Commune, Truc Ninh District of Nam Dinh Province has long been praised in folk songs for ...
A short while ago, I was asked if the Vietnamese fondness for eating snails were a consequence of the former French presence here.
How do you like our website?
Khách sạn giá tốt