logo
Image
Vietnam Heritage Photo Awards 2014 - Bản cam kết dành cho thí sinh dưới 18 tuổi

Vietnam Heritage Photo Awards 2014 – Bản cam kết dành cho thí sinh dưới 18 tuổi

VIETNAM HERITAGE PHOTO AWARDS 2014

BẢN CAM KẾT DÀNH CHO THÌ SINH DƯỚI 18 TUỔI

(Bố/Mẹ/Người giám hộ)

Tôi tên:…………………………………………………………………………………….

CMND:………………………..Nơi cấp……………………Ngày cấp:………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Là Bố  Mẹ  Người giám hộ  của thí sinh ………………………………….

Tôi cam đoan đồng ý cho con chúng tôi tham gia Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2014 theo những điều kiện dưới đây:

- Con tôi tự nguyện tham dự cuộc thi này theo quyết định của tôi và tôi chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra với con tôi.

- Tôi cam đoan rằng Ban tổ chức không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc thương tật nào mà con tôi có thể gặp phải trong quá trình cuộc thi.

- Tôi đồng ý bồi thường cho Ban tổ chức những thiệt hại mà con tôi có thể gây ra trong quá trình cuộc thi.

- Tôi và con chúng tôi chấp thuận tuân theo những quy tắc và điều lệ mà Ban tổ chức đã đề ra trong cuộc thi này, và sẽ không có bình luận, can dự tới những quyết định liên quan đến cuộc thi của Ban tổ chức.

- Tôi và con chúng tôi đồng ý để Ban tổ chức toàn quyền sử dụng những bức ảnh của con chúng tôi trong cuộc thi này theo quy định trong Thể lệ cuộc thi.

                                                               Ngày     tháng       năm 2014

                                                               Bố/Mẹ/Người giám hộ                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Xin vui lòng gửi Bản cam kết này đính kèm phiếu đăng ký và ảnh dự thi về email: vietnamdisan@gmail.com

Hoặc in và gửi đính kèm phiếu đăng ký và disc ảnh dự thi đến Tòa soạn Vietnam Heritage, Lầu 4, 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ms Kha Tú Anh (098 426 7355). Email: vietnamdisan@gmail.com

 

Others:
The special thing about Huong Canh is its blue clay, the raw material used to make its famous products. This clay is found in the swampy areas, 3-10m ...
All of us carry a lot from our pasts as we journey forwards in our lives. I was reminded of this the other day on a visit to a cafe themed around ...
How do you like our website?
Khách sạn giá tốt